Vietnam   
Về Giao dịch Lục địa:

Được thành lập vào năm 1985, chúng tôi là một công ty kinh doanh quốc tế đặt tại Greenwich Connecticut, Hoa Kỳ. Chúng tôi chuyên xuất khẩu dây thép cấp hai, dây thép chất lượng lựa chọn thứ 2, và dây thép nguyên sinh tồn kho, với giá giảm. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm dây thép được liệt kê dưới đây. Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm các loại dây thép khác, vui lòng cho chúng tôi biết.

Sản phẩm dây thép:
Chúng tôi cung cấp lựa chọn dây thép thứ cấp và dây thép chất lượng lựa chọn thứ hai như được liệt kê dưới đây:


Thông tin liên hệ của chúng tôi:
Continental Trading Corp.
34 E. Putnam Avenue, STE 116
Greenwich, CT 06830-5444

Telephone: +1 (203) 661-6079


Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn có thắc mắc về dây thép.

Chúng tôi quan tâm đến việc giao tiếp với người mua và người bán dây thép.